Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп

Сè уште се дебатира на темата кој го измислил микроскопот. Но, она во коешто се согласуваат сите е дека оваа направа ни ги отвори портите кон за нас непознат свет. Погледнете како изгледаат разните органи на човечкото тело под микроскоп.

1. Јазик

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

2. Коска

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

3. Тенко црево

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

4. Срце

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

5. Кожа

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

6. Очи (ретина)

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

7. Здрави бели дробови

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

8. Бели дробови со рак

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

9. Крв

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

10. Овулацијa

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

11. Влакно од коса

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

12. Неврони

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

13. Заб

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

14. Бактериски талог на заб

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

15. Кристали инсулин

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?

16. Нокти

Како изгледаат органите и процесите во нашето тело под микроскоп?