Шпански народни мудрости: „За љубоморниот маж никогаш нема одмор.“

Шпански традиционални мудрости пренесувани од генерација на генерација:

  „Кој сака да пее, секогаш ќе пронајде песна.“
  „Кој има долгови, а прави нови, и да не лажел ќе почне да лаже.“
  „Честа и користољубивоста не живеат под ист покрив.“
  „Кој на крадецот му гледа низ прсти и самиот е крадец.“

  „И добриот човек и добриот коњ луѓето го јаваат.“
  „Потцени го својот непријател и брзо ќе бидеш победен.“
  „За љубоморниот маж никогаш нема одмор.“
  „Не може да се сака и да се биде разумен.“
  „Оние што малку знаат, брзи се на јазик.“
  „Раните се лечат, но не и злите зборови.“
  „Слушни што зборува за другите и ќе знаеш што зборува за тебе.“
  „Плашливата љубов, не е љубов.“