Проклетството на емпатичните луѓе

Емпатичните луѓе понекогаш се чувствуваат како лавови кои се обидуваат да се спровнат низ клучалка, секогаш…

Што всушност преставува фатална жена „Femme Fatale“

Фаталната жена, femme fatale, (француски назив за „смртоносна жена“), е еден од најстарите женски архетипови. Постои…

Од каде потекнува вегетаријанството

Вегетаријанската исхрана стана многу популарна низ целиот свет во текот на последните децении. Историјата на овој…