EREBUS: Планина на оган и мраз

Окован со снег и лед, Еребус е момнетално најакивниот вулкан на Антартикот и најужен вулкан на…

ТИМАНФАЈА: Национален парк кој изгледа како површината на Марс

Кога националните паркови се во прашање, тие во природното наследство на секоја земја заземаат посебно место.…

“РАСПУКА” Етна, за да не потсети дека нема играње со природата

Еден од ретките активни вулкани во Европа, Етна кој се наоѓа помеѓу сицилијанските градови Месина и…