THE MOUNTAIN: Најдобриот ”time-lapse” снимен на Земјата (видео)

“The Mountain” е називот на магичното ”time-lapse” видео на Тери Соргјерд, фотограф од Норвешка. Видеото е создадено како композиција составена од многубројни фотографии кој тој ги забележал при посетата на Ел Теиди, највисоката планина во Шпанија (3718 m). Планината е една од најдобрите локации на планетата за фотографирање на ѕвездите, каде се наоѓа и една од најдобрите опсерватории во светот ”Teide”.